Üyelik Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları

1. Yasal Bilgi

1.1. Bu doküman ile sivilmufettis.com web sitesi (bundan sonra “Web Sitesi” olarak adlandırılacaktır) ve Sivil Müfettiş Uygulamasının (bundan sonra “Uygulama” olarak adlandırılacaktır) kullanımını düzenleyen Şartlar ve Koşullar hakkında size bilgi vermek amaçlanmıştır.

1.2. www.sivilmufettis.com Web Sitesinin ve Uygulamanın sahibi kayıtlı adresi Ahlatlıbel mahallesi, 1824. Cadde 1826 sokak 06805 No:2 Çankaya Ankara Türkiye (bundan sonra “Sivil Müfettiş”, “bizim” veya “biz” olarak adlandırılacaktır). Hizmet Altair Yazılım ve Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Altair Yazılım, Türkiye’de kurulu bir şirket olup ve Ankara Ticaret Odasına 363919 numarası ile ticaret kaydı bulunmaktadır.

1.4. Dilediğiniz zaman bizimle info@sivilmufettis.com adresinden veya aşağıdaki irtibat bilgisini kullanarak temasa geçebilirsiniz:

Adres:

Altair Yazılım ve Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş.

Ahlatlıbel mahallesi, 1824. Cadde 1826 sokak 06805 No:2 Çankaya Ankara Türkiye

2. Amaç 

2.1. Bu Şartlar ve Koşullar, çevresinde veya bulunduğu bir ortamdaki çevresel kusurları raporlamak isteyen kullanıcılar için bir platform olan Sivil Müfettiş’in sunduğu, işbu hizmetin gerçekleştirilmesine aracılık ettiği Uygulamanın kullanımını kontrol altına almaktadır. Kişisel verilerinizin kullanımıyla ilgili bilgiler “Gizlilik Politikası”nda yer almaktadır.

2.2. Uygulama, Facebook sosyal ağına entegre edilebilir. Facebook Inc., Sivil Müfettiş’den bağımsız bir firmadır ve Facebook tarafından oluşturulmuş ve yönetilen kendi gizlilik politikası mevcuttur.

3. Şartlar ve Koşullar, erişim ve kabul 

3.1. Uygulamaya veya Siteye giriş yaparak, kullanarak, indirerek veya erişerek, otomatik olarak bir Kullanıcı (bundan sonra “Kullanıcı” veya “siz” olarak adlandırılacaktır) sayılacaksınız ve bu da sizin Uygulamaya veya Web Sitesine eriştiğiniz veya kullandığınız anda Sivil Müfettiş tarafından yayınlanan sürümdeki Şartlar ve Koşullar’da belirtilen hükümlerin her birinin eksiksiz bir şekilde kabul edilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle lütfen Web Sitesini ve Uygulamayı her kullanma girişiminizde ve her zaman uygulanabilir olan tüm yasal metni dikkatlice okuyun.

3.2. Eğer mevcut Şartlar ve Koşulları kabul etmek istemiyorsanız lütfen Hizmetleri kullanmayın ve Uygulamayı cihazınızdan silin.

3.3. Web Sitesi veya Uygulamada sunulan belirli hizmetler Özel Şartlar ve Koşullara tabi olabilir, duruma bağlı olarak bu dokümanı tamamlayabilir ve/veya düzenleyebilir. Dolayısıyla bu türdeki Hizmetleri kullanmadan önce Özel Şartlar ve Koşulları dikkatlice okumalısınız.

3.4. Sivil Müfettiş, bu Şartlar ve Koşulları herhangi bir zamanda bildirim yaparak düzenleme hakkını saklı tutar, dolayısıyla bu şartları düzenli olarak gözden geçirmeye ve her zaman mevcut sürümdeki zorunluluklara uymak ile yükümlüsünüz.

3.5 Web Sitesi’ne giren ve kullanan “Kullanıcı” işbu Sözleşme şartlarını kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı işbu Sözleşme şartlarını kabul etmek ile yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve adetlere ve yasalara uygun olarak Web Sitesi’ni kullanacağını beyan ve taahhüt eder.

3.6 Kullanıcı, Web Sitesi’ni hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu kullanım koşullarını ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemeyecektir. Sivil Müfettiş sitesi Kullanıcı tarafından işbu madde de yer alan fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda her türlü hukuki, idari ve cezai haklarının saklı kalmak üzere işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

3.7 Sivil Müfettiş, Web Sitesi’nde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Web Sitesi sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Sivil Müfettiş Web Sitesi’nde bulunan her türlü materyal ve bilgiler Site’ye verildiği anda sunulmuş olup, ilgili hizmetin güncel durumu ile Site’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web Sitesi’nde bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, belli bir amaca uygunluğu ve Sivil Müfettiş Web Sitesi sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

3.8 Sivil Müfettiş, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.9 Sivil Müfettiş, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan taahhütlerine aykırı hareket etmesi halinde Kullanıcı’nın Web Sitesi’nde ilgili Servis’i kullanım hakkını iptal edilecek olup, işbu ihlal nedeniyle uğradığı zararın aynen tazminini talep edebilecek ve işbu nedenle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu edebilecektir.

3.10 Sivil Müfettiş, önceden yazılı olarak herhangi bir beyanda bulunmaksızın veya sebep bildirmeksizin istediği Kullanıcılar’ın faaliyetlerini veya üyeliğini kısıtlama, erteleme ya da son verme hak ve yetkisine sahiptir.

 

4. Fikri Mülkiyet Hakları, içeriklere ilişkin taahhütler

4.1 Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ndeki Servisler’i kullanarak oluşturduğu/ilettiği her türlü yazı, fikir, beyan, hikaye, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (Bundan böyle “İçerik(ler)” olarak anılacaktır.) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi veya İçerikler’in yayından kaldırılması ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/İçerik sahiplerinin kişisel haklarını, Sivil Müfettiş tarafından belirlenen her türlü mecrada / platformda / ürün / malzeme / organizasyonda vs. ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaları ile paylaşılabilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünya’da kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin Şirket’e devrettiğini, söz konusu İçerikler’in önceden izin almaya gerek olmaksızın Sivil Müfettiş tarafından yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği ve/veya gönderim yapacağı, üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve sözkonusu İçerikler’in ve bu İçerikler’le ilgili sistem kayıtlarının Sivil Müfettiş tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 Kullanıcı suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, umuma, ahlaka toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine vesair haklarına zarar verebilecek her türlü yasadışı, tehditkar, siyasi, dini, tehdit, taciz ve rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici bilgi, içerik, resim, reklam veya tanıtım amaçlı vs. içeren İçerikler’i Servisler aracılığıyla iletemez ve iletilmesine aracı olamaz.

4.3 Kullanıcılar, ürettiği veya Servis’i kullanarak ilettiği İçerikler’de yer alan kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya İçerikler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldıklarını, bir başkasının kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren, İçerikler’den uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın kullanmayacaklarını, 3. kişilerin kullanımına sunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

4.4 Kullanıcı, Web Sitesi’nde yer alan Servisler’i kullanmaya yasal olarak yetkili olduğunu ve Servisler’in seçiminde, kullanımında ve Web Sitesi’ne girişinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı virüs veya başka zararlı bir unsur içeren hiç bir tür İçerik postalamayacak ya da iletmeyecektir.

4.5 Kullanıcılar’ın Servisler’i kullanarak iletebileceği İçerikler’deki her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Kullanıcı tarafından yazılmış olan tüm İçerikler’le ilgili Sivil Müfettiş’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6 Altair Yazılım, uygulama, yazılım, veri tabanı, ticari markalar ve diğer herhangi bir farklı işaretlerin, işlerdeki içeriklerin ve buluşların veya Uygulama ile ilgili içeriklerin ve bununla ilgili teknolojinin veya uygulamanın yayınlanması için gerekli olan ve alınan izinlerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibidir.

4.7 Tasarım, uygulamalar, metin, resimler ve kaynak kodları dahil olmak üzere Uygulamaya ait olan içerikler, fikri ve sınai mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır.

4.8 Bu uygulamanın içerikleri, kullanıcıların veri tabanları, ekran görüntüleri veya Web Sitesi Altair Yazılımın yazılı izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz veya herhangi bir biçimde iletilemez.

5. Bir hesap oluşturma

5.1. Uygulamanın belirli özelliklerini kullanmak veya erişmek için e-posta adresinizi veya Facebook hesabınızı kullanarak kayıt olmanız gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen sosyal ağı kullanmanız durumunda seçmiş olduğunuz ilgili sosyal ağ hesabının gizlilik politikası gereğince sivilmufettis.com’a bazı bilgilere erişim ve kullanım hakkı vermiş olursunuz.

5.2. Uygulamadaki kayıt ve/veya giriş formunda karşılaşabileceğiniz şahsınız hakkındaki Üye hesap bilgisini kesin, güncel ve eksiksiz olarak sağlamayı kabul ediyorsunuz.

6. Hesabın güvenliği

6.1 Bir hesap açarak, kullanıcı adı ve parolanız altında gerçekleşen herhangi bir faaliyetten doğabilecek yükümlülüğü kabul ediyor ve üstleniyorsunuz. Kayıt işlemi sırasında oluşturmuş olduğunuz parolanın gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz. Bunu başkalarıyla paylaşamaz veya hesabınızın güvenliğini yok edecek veya zayıflatacak davranışlarda bulunamazsınız. Eğer parolanızın güvenliğinin ihlal edildiği hakkında bir bilginiz varsa, hesabınızı kurtarmak için derhal bizi bilgilendirmelisiniz.

6.2 Kullanıcı Web Sitesi tarafından sunulan Servisler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vesair) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılması ile ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu şimdiden kabul eder. Aksi halde hukuki tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olmakla birlikte, meydana gelebilecek maddi manevi zararlardan Şirket sorumlu olmayıp, tüm sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine aittir.

7. Uygulamanın kurulumu ve çalıştırılması

7.1.Sivil Müfettiş, Uygulamanın kurulumu ve çalıştırılması için size bir izin verir.

7.2. Uygulamanın kurulumu ve çalıştırılması ücretsizdir.

7.3. Uygulamanın kurulumu ve çalıştırılması için izinleri kabul etmelisiniz. Zaman zaman Sivil Müfettiş bazı eylemleri yerine getirmek veya bazı özelliklerden faydalanmanız için ilave izinleri talep edebilir. Uygulamanın düzgün çalışması için gerekli olan bazı izinlerin verilmemesi, Hizmetlerin askıya alınmasına veya Uygulamanın kullanılamamasına yol açabilir.

8. Sorumluluk reddi

8.1. Kullanıcının Web Sitesi veya Uygulamaya erişimini sağlamak Sivil Müfettiş'in virüs, solucan veya diğer zararlı teknik unsurları gözetleme zorunluluğu anlamına gelmemektedir. Herhangi bir durumda zararlı bilgisayar yazılımlarını saptamak için yeterli araçları bulundurma zorunluluğu sadece size aittir.

8.2. Web Sitesi veya Uygulamada sunulan hizmetlerin kullanımı esnasında, yazılım ve diğer bilgisayar kullanıcıları veya üçünü taraflardan kaynaklı olarak oluşan zararlardan Sivil Müfettiş sorumlu değildir.

8.3. İletişim ağlarında meydana gelen hatalar ve bağlantı kopmalarından kaynaklı olarak Web Sitesi veya Uygulamanın sunduğu hizmetlerde oluşabilecek bekleme, iptal veya kesintilerin oluşturacağı herhangi bir zarardan Sivil Müfettiş sorumlu olmayacaktır.

9. Uyarı ve kaldırma

9.1 Eğer telif hakkı ile korunan bir bilginiz Sivil Müfettiş’da sizin onayınız olmadan yayınlandığını veya kişisel haklarınızın diğer kullanıcılar veya üçüncü taraflarca ihlal edildiğine inanıyorsanız bir ihlal bildirimi gönderebilirsiniz. Bu talepler sadece telif hakkı veya kişisel hak sahibi tarafından veya hak sahibinin yetkili kıldığı bir acente tarafından gerçekleştirilebilir. İhlal edildiği öne sürülen telif hakkı ihlali bildiriminin en hızlı ve kolay yolu, e-posta göndermektir: info@sivilmufettis.com 

10. İlgili Yasa ve Yargılama

10.1 Bu şartlar ve koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre düzenlenmiş ve oluşturulmuştur. Şahsınız ve Sivil Müfettiş, ürün veya hizmet sunumunda Şartlar ve Koşullara tabi olarak ortaya çıkacak herhangi bir anlaşmazlıkta Ankara, Türkiye’deki ilgili yetkili mahkemelerine veya ikamet ettiğiniz Tüketici Hakem Heyetine başvurmayı kabul eder.